Oczekiwanie a tu i teraz

Czuję, że w codziennym życiu często mylimy stan oczekiwania ze stanem bycia tu i teraz. Sama też czasem wpadam w ten pierwszy stan, uważając, że wszystko jest w porządku, bo jestem tu i teraz. Z tą różnicą, że jestem w oczekiwaniu tu i teraz, a nie w byciu tu i teraz. Oczekiwanie to stan bierny, pasywny, bycie to działanie i aktywność. Pozornie więc można uznać oczekiwanie za działanie. Jednak jest to bierne działanie. Ponadto oczekiwanie jest biernym działaniem na rzecz przyszłości. W ten sposób ani nie żyjemy teraźniejszością ani nie kreujemy przyszłości.

Zatem przyglądajmy się naszym stanom i jeśli tylko widzimy, że jesteśmy w oczekiwaniu, włączajmy działanie do bycia tu i teraz.


Dodaj komentarz